Програми

Индивидуална програма за исхрана

4 неделна персонализирана програма за исхрана

Insta Skinny up 40

– 40 дневена групна програма за слабеење

Insta Melt Away 14 

– 14 дневна групна програма за слабеење

Insta Simply Health 21 

– програма за здрава исхрана и здрав начин на живот

10 дена REAL FOOD предизвик

– 10 дневна програма за здрав начин на исхрана и за слабеење

Програма за исхрана на трудници

– Специјализирана програма за исхрана за трудници

10 дена No Sugar предизвик 

– 10 дневна програма за здрава исхрана и здрав начин на живот